Hypotheekadvies

Als er één voorziening is die precies op uw situatie afgestemd moet zijn, dan is het wel uw hypotheek. Met een hypotheek gaat u namelijk een langdurige financiële verplichting aan. Het is dus belangrijk dat u een hypotheek afsluit die goed past bij uw specifieke wensen en mogelijkheden. Zowel nu als in de toekomst.
 

Hypotheekadvies in 10 stappen


Het afsluiten van een hypotheek is voor de meeste mensen geen eenvoudige opgave. Er komen veel vragen op u af en er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Hoeveel kan ik lenen? Welke hypotheekvorm past het beste bij mij? Welke rente moet ik kiezen en welke geldverstrekker heeft het beste aanbod voor mij? Allemaal vragen waar onze adviseur u graag mee helpt.

Om u duidelijkheid te bieden in dit complexe proces hebben wij het hypotheekadvies verdeeld in 10 overzichtelijke stappen:

Stap 1. Kennismaking, uitleg van de werkzaamheden en beloning
Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vertellen wij u meer over wie wij zijn en wat we doen. Wij geven u inzicht in onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en hoe wij worden beloond.

Stap 2. Vaststellen van uw kennis en ervaring
Na kennismaking willen we graag wat meer over u weten. Hoe groot is uw kennis van hypotheken en van andere financiële producten? Ook vragen wij meer informatie over uw ervaring in het afsluiten van een hypotheek, levensverzekering, pensioenverzekering, lening of in beleggen.

Stap 3. Inventarisatie van uw financiële positie
Tijdens deze stap staan we uitgebreid stil bij uw huidige financiële positie. Ook vragen wij u hoeveel u maximaal per maand wenst uit te geven aan woonlasten. We vragen u naar uw huidige inkomsten en uitgaven en hoe u verwacht dat deze zich in de toekomst ontwikkelen. We inventariseren uw huidige bezittingen en schulden en we bekijken welke voorzieningen u heeft getroffen om bepaalde risico’s op te vangen. Ook bekijken we hoe uw inkomen eruit komt te zien na het bereiken van uw pensioenleeftijd.

Stap 4. Bepalen van uw financiële wensen
In deze fase van het adviesproces gaan we dieper in op uw financiële wensen. Wij berekenen hoe hoog uw hypotheek wordt op basis van uw wensen. Ook relevante fiscale zaken rondom het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek komen hierbij uitgebreid aan bod.

Stap 5. Bepalen van uw leencapaciteit
Onze adviseur berekent voor u hoe hoog de hypotheek mag zijn op basis van de Gedragscode Hypothecair Financiers. Ook wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie. Wanneer de benodigde hypotheek hoger is dan de inkomenstoets zal met u besproken worden of dit verantwoord is.

Stap 6. Samenstellen van de hypotheek
Tijdens deze stap bespreken we samen met u welke hypotheekconstructie het beste aansluit bij uw wensen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s die u loopt bij het aangaan van een hypotheek. U kunt hierbij onder meer denken aan het risico van werkloos, arbeidsongeschikt of overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek.

Stap 7. Vergelijken en presenteren van oplossingen
Na de voorgaande stap heeft onze adviseur gezocht naar oplossingen van verschillende aanbieders. Deze oplossingen heeft hij met elkaar vergeleken. Samen met u bespreekt hij de voor- en nadelen van de verschillende aanbiedingen. Zo komen we tot een oplossing die het beste bij u past.

Stap 8. Formulering en motivering van het advies
In deze fase van het hypotheekproces wordt de gekozen oplossing zorgvuldig met u doorgenomen en legt onze adviseur alle kenmerken aan u uit. Hierbij controleert hij ook of alle informatie duidelijk is en door u begrepen wordt. Onduidelijkheden worden toegelicht zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt.
 
Stap 9. Vastlegging van de gegevens in het dossier
In deze fase legt onze adviseur alle zaken vast in het dossier die zijn besproken.. Alle voorgaande stappen worden nog een keer doorgenomen. Dit doet hij om er zeker van te zijn dat alles duidelijk is voor u. Hierbij geeft hij ook een duidelijke motivatie waarom tot een bepaalde keuze is gekomen. U controleert hierbij of het advies goed tot stand is gekomen en overeenkomt met uw wensen.

Stap 10. Bemiddeling, afwikkeling en begeleiding van het advies
In deze laatste stap wordt u uitgelegd welke stappen nog gezet moeten worden om definitief tot de geldverstrekking te komen bij de notaris. Onze adviseur vertelt u welke documenten nodig zijn en wanneer u deze moet inleveren om ervoor te zorgen dat de hypotheek op de afgesproken datum bij de notaris verstrekt kan worden.